Akademi

UYGULAMALI ENFALSYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI ENFALSYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ ONLİNE

Günümüz ekonomik koşullarında kurumların planlamalarını ve mali verilerini gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel olan enflasyona göre güncellemeleri gerekmektedir. Finansal tabloların doğru bir şekilde karşılaştırılması ve değerlendirilmesi ancak finansal tabloların enflasyonun olumsuz etkilerinden arındırılmasıyla mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde tablolar arasındaki veriler karşılaştırılabilir olmaktan uzaklaşacak ve yanıltıcı olacaktır.

Bu eğitimimizde Prof.Dr. Ercan Çalış‘ın sunumuyla enflasyon muhasebesinin ne olduğunu, finansal tabloların enflasyon etkisinden nasıl arındırılabileceğini değerlendireceğiz ve uygulamada yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunacağız. 

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

1. ENFLASYON MUHASEBESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

2. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI

Düzeltme Zamanı

Düzeltilecek Mali Tablo Hesapları

Düzeltme Katsayısı

Düzeltme Farkları

Enflasyon Düzeltme Hesapları

3. MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ

 Parasal Olmayan Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak Tutarları

Düzeltmeye Esas Alınacak Tutara Ulaşılırken Düşülmesi Gereken Değerler

 4. ENFLASYOIN MUHASEBSİ KAYITLARI

 5. ÖRNEK UYGULAMALAR

EĞİTİMCİ

Prof.Dr. Ercan Çalış

Prof.Dr. Ercan Çalış

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı bölümünde öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ercan Çalış 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Faültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

En son 2019 yılında “Finansal Tablolar Analizi ve Uygulamaları” adlı kitabı yayınlanan Prof.Dr. Ercan Çalışlar’ın aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir çok akademik yayında makaleleri yayınlanmaktadır. Serbest Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçilik lisansları bulunan Prof.Dr. Ercan Çalışlar akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok kurumsal firmaya finans ve muhasebe alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Finans-Muhasebe Departmanı Çalışanları, Yönetim Kurulu Üyeleri,  Mali Müşavirler

• Vergi • Sosyal Güvenlik • Ticaret ve Finans

  • Prof.Dr. Ercan Çalış

E-BÜLTEN