Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

06 Temmuz 2021

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESAS ...
06 Temmuz 2021

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığından: FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN VEYA ...
06 Temmuz 2021

Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA ...
06 Temmuz 2021

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE ...
06 Temmuz 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
06 Temmuz 2021

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNET ...
06 Temmuz 2021

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31533 R.G. Tarihi: 6.7.2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİ ...
03 Temmuz 2021

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31530 R.G. Tarihi: 3.7.2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
03 Temmuz 2021

7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun


3.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanunun amacı; Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 31530 R.G. Tarihi: 3.7.2021 Kanun No. 7330 Kabul Tarihi: 30.6.2021 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 1 BİRİNCİ BÖLÜM A ...
03 Temmuz 2021

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.7.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31530 R.G. Tarihi: 3.7.2021 İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 18/7 ...