Akademi

REKABET HUKUKU EĞİTİMİ (Online - Canlı)

REKABET HUKUKU EĞİTİMİ (Online - Canlı) ONLİNE

İdare ve özel hukukun uygulama alanı ile ilgili karma bir hukuk dalı olan Rekabet Hukuku’nda serbest rekabet düzeninin tesisi, ekonomik kararların idarenin regülasyon/düzenleyici görevinin yanında norm kuralların oluşturulmasına bağlıdır. Bu yönüyle rekabet kuralları yalnız hukukçuları değil, ekonomik karar alma mekanizmasında yer alan tüm tarafları ilgilendirmektedir. Bu eğitimin amacı, hukukçular ve diğer ilgililerin bu alanda bilgilendirilmesi ve iş akışlarında Rekabet Hukuku’na uygun hareket etmelerinin sağlanmasıdır.


İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Çonkar‘ın sunumuyla gerçekleştirecek olduğumuz online canlı eğitimimizde katılımcılarımız eğitim sırasında sorularını sözlü ve yazılı olarak sorabilecek ve sorularına cevap alabilecektir.İdare ve özel hukukun uygulama alanı ile ilgili karma bir hukuk dalı olan Rekabet Hukuku’nda serbest rekabet düzeninin tesisi, ekonomik kararların idarenin regülasyon/düzenleyici görevinin yanında norm kuralların oluşturulmasına bağlıdır. Bu yönüyle rekabet kuralları yalnız hukukçuları değil, ekonomik karar alma mekanizmasında yer alan tüm tarafları ilgilendirmektedir. Bu eğitimin amacı, hukukçular ve diğer ilgililerin bu alanda bilgilendirilmesi ve iş akışlarında Rekabet Hukuku’na uygun hareket etmelerinin sağlanmasıdır.


İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Çonkar‘ın sunumuyla gerçekleştirecek olduğumuz online canlı eğitimimizde katılımcılarımız eğitim sırasında sorularını sözlü ve yazılı olarak sorabilecek ve sorularına cevap alabilecektir.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
Rekabet hukukunun kapsamı
Rekabet hukukunun korumak istediği menfaat
Rekabet hukukunda “teşebbüs” ve “teşebbüs birliği” kavramları
Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları
Rekabet hukuku bakımından “Anlaşma”, “Uyumlu Eylem” ve “Karar” kavramları
Dikey ve yatay anlaşmalar
Muafiyet: Şartları ve Türleri
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
“Hâkim durum” kavramı ve hakim durumun tespiti
“Kötüye kullanma” türleri ve Rekabet Kurulu kararları çerçevesinde kötüye kullanma teşkil eden haller
Birleşme ve Devralmaların (Yoğunlaşmaların) Kontrolü
Birleşme ve devralma kavramları
Bildirime tabi olan birleşme ve devralmalar
Bildirim prosedürü
Taahhüt mekanizması
Rekabet Kurumu’nun Çalışma Usulü
Rekabet Kurulu ve Kurumu
Takip edilen usul ve delil toplama
Geçici tedbirler
Rekabet İhlallerinin Hukuki Sonuçları
İdari yaptırımlar
İhlale son verme kararları
Pişmanlık uygulaması
Hukuki yaptırımlar: Geçersizlik ve tazminat sorumluluğu
Kurul kararlarının yargısal denetimi

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.Eğitim KDV oranı %18’dir.

EĞİTİMCİ

Dr.Öğr.Üyesi Halil Çonkar

Dr.Öğr.Üyesi Halil Çonkar

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olduktan sonra 2007’de aynı fakültenin Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans programını 2008 yılında “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması” başlıklı teziyle tamamladı.

Yine 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktora çalışmalarını 2015 yılında savunduğu “Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye” başlıklı tezi ile tamamladı ve doktor unvanı aldı.

Çonkar’ın ticaret hukukunun çeşitli alanlarında yayımlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket ortakları, yöneticileri, pazarlama, satınalma temsilcileri, yerli ve yabancı distribütörler, bayilik/dağıtım ağları, acentelik çalışanları, fason imalatçıları, marka temsilcileri, franchise sistemleri, iş ortaklıkları, ortak girişimler ve konsorsiyumlarda çalışanlar, kamu teşebbüsleri idarecileri, meslek örgütleri, odalar, birlikler ve kooperatifler mensupları, kamu ihaleleri temsilcileri, e-ticaret, dijital platform, internet sağlayıcıları, avukatlar.

• Hukuk • Rekabet Hukuku

  • Dr.Öğr.Üyesi Halil Çonkar

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

Eğitimlerimizden Haberdar Olun