Akademi

İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAĞLAMINDA BİLİNMESİ GEREKENLER EĞİTİMİ

İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAĞLAMINDA BİLİNMESİ GEREKENLER EĞİTİMİ ONLİNE

İşyeri devri ekonomik hayatta çok sık gerçekleşen bir durumdur. İşyeri devri işyerinin tamamının devri biçiminde gerçekleşebileceği gibi bazen işyerinin sadece bir bölümünün devri biçiminde de gerçekleşebilir. İşyeri devrinin o işyerinde çalışan işçilerin hakları ile doğrudan ilgili vardır. Bu nedenle devredilen işyerinde/işyerinin bölümünde çalışan işçilerin bu devirden olumsuz etkilenmemesi, haklarının korunması için Kanuna özel hükümler konulmuş, ayrıca devreden ve devralan işverenin sorumlulukları da düzenlenmiştir. Bu eğitimde Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına da yer verilerek tüm bu konular üzerinde durulacaktır.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

Online Eğitimin Avantajları:

Ofisinizden ayrılmadan eğitimi canlı olarak izleyebilirsiniz

Eğitim sırasında sorularınızı direkt olarak eğitmene yazabilir ve cevap alabilirsiniz

Eğitim sunumunu ve eğitim sırasında eğitmenin paylaşacağı diğer ders notlarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Canlı eğitim tamamlandıktan sonra eğitimi 1 hafta süreyle banttan izleyerek kaçırdığınız noktaları yakalayabilirsiniz.

Eğitim sonrasında e-posta adresinize gönderilecek katılım belgesi ile bu konuda eğitim aldığınızı belgeleyebilirsiniz.

Eğitim Kapsamı:

İşyeri devrinin tanımı ve unsurları

İşyerinin bir bölümünün devri ve ekonomik birlik kavramı

Yargıtay kararlarında bir devrin işyeri devri sayılması için aranan ölçütler ve örnek Yargıtay kararları

İşyeri devrinde fesih yasağı ve kapsamı

Fesih yasağının istisnası

İşyeri devrinde işverenlerin sorumlulukları

Devreden işverenin sorumluluğunun kapsamı

Hangi işçilik alacaklarından hangi sürede sorumlu olduğu

Feshe bağlı haklar açısından devren işverenin durumu

Devralan işverenin sorumluluğunun kapsamı

Kıdem tazminatında devralan işverenin sorumluluğu

Devreden ve devralan işverenin anlaşmalarının işçinin haklarına etkisi

Devralan ve devreden işverenin rücu konusunda anlaşmalarının önemi

Devirden önce iş sözleşmesi sona eren işçiler için müteselsil sorumluluk olup olmadığı

Örnek Yargıtay kararları

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

Eğitim KDV oranı %18’dir.

EĞİTİMCİ

Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler

• Sosyal Güvenlik • Vergi • Hukuk

  • Prof. Dr. Nursen Caniklioglu

E-BÜLTEN