Makaleler


Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz Ayı Uzman Soru & Cevapları


- - 01 Temmuz 2024

Lebib Yalkın Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz Sayısındaki güncel mevzuat konularına ilişkin zengin içerikleri inceleyin! Yayımlanan makalelerin yanında her ay söyleşi ve soru cevaplarla abonelerimize zengin içerikler sağlıyoruz.

SORU: Kısa Çalışma Ödeneği’nin uygulanmasında yakın dönemde bazı değişiklikler oldu. Öncelikle bu değişikliklerden bahseder misiniz?

YANIT: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 11.06.2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece kısa çalışma uygulamasına daha önce temel tutulan 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Yönetmelik 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olmak üzere geriye dönük olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.
Söz konusu yönetmelik değişikliği ile kamuoyunda kısaca KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma uygulamasının usul ve esasları güncellenmiş bulunmaktadır. Başka bir ifade ile ülkemizde kısa çalışma uygulamasının uygulama usul ve esasları; başvuru, koşullar, denetim, uygunluk incelemesi, ödeneklerin ödenmesi, kapsam ve uygulamanın sona erdirilmesi gibi tüm boyutları değişmiş ve yeniden belirlenmiş bulunuyor.

SORU: Kısa çalışmadan ve kısa çalışma ödeneği tam olarak nedir?

YANIT: “Kısa Çalışma” işsizlik sigortası kapsamında olan sigortalılar için 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile getirilmiş bulunan haklardan birini oluşturmakta. Bilindiği üzere kısa çalışma uygulaması özellikle Covid-19 Pandemisinde yoğun bir şekilde gündeme geldi ve işverenlere can suyu oldu. Pandemi döneminde 1 milyondan fazla işyeri kısa çalışmaya girdi ve İŞKUR’dan destek almış oldu. Pandemi dönemindeki kolaylaştırılmış bir kısa çalışma uygulaması idi, burada bahsettiğimiz ise normal prosedür dahilindeki kısa çalışma uygulaması. Kısa çalışma uygulaması kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki “İşsizlik Sigortası’na tabi olacak şekilde sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici surette durdurması hallerinde, sigortalılara Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödenebilmektedir. Söz konusu ödenek azami üç ay için verilmektedir. Üç ayı geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği ödenebilmesi için, 4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinde sayılan gerekçelerle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, en az dört hafta süreyle işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması aranılmaktadır.
4447 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve kısa çalışmanın başlangıcı tarihi itibariyle işsizlik sigortası primi ödeyen kimseler kısa çalışma ödeneği kapsamındadır. Koşulların sağlanması halinde kısa çalışma yapan işyerinde çalışan sigortalıya yapılan ödemeye “Kısa Çalışma Ödeneği” adı verilmektedir. Kısa çalışma ödenekleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmektedir.

Kaynak: Lebib Yalkın Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz Sayısı 2024

E-Bültenimizi İnceleyin