Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Gümrük Mevzuatı Kitabı

  Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren son değişikliklerle güncellenmiş (*) referans kitap.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.May.2020 - 27.May.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 27.May.2020
  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 27.May.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.May.2020 - 27.May.2020
  1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 27.May.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 27.May.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 18.May.2020 - 29.May.2020
  1-15 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
 • 01.Nis.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Nisan 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01.Mar.2020 - 01.Haz.2020
  2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)
 • 01.Nis.2020 - 01.Haz.2020
  2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)
 • 01.May.2020 - 01.Haz.2020
  Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 09.Haz.2020
  16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 10.Haz.2020
  16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 15.Haz.2020
  Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 15.Haz.2020
  Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 15.Haz.2020
  Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 15.Haz.2020
  Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2020 - 15.Haz.2020
  Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

TCMB Döviz Kurları 23.05.2020

 • Dolar Alış6,7917
 • Dolar Satış6,8040
 • Euro Alış7,4065
 • Euro Satış7,4198
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Nisan) % 0,85 % 10,94
 • ÜFE (Nisan) % 1,28 % 6,71