Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Gümrük Mevzuatı Kitabı

  Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren son değişikliklerle güncellenmiş (*) referans kitap.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Tem.2019 - 22.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 22.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 22.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 22.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 22.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 23.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 01.Tem.2019 - 24.Tem.2019
  1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 25.Tem.2019
  1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01.Tem.2019 - 26.Tem.2019
  Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01.Tem.2019 - 29.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
 • 01.Tem.2019 - 30.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  2018 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
 • 01.Tem.2019 - 31.Tem.2019
  Haziran 2019 SGK Primlerinin Ödemesi (5510 Md/4-a,b kapsamında olanlar için)
 • 01.Ağu.2019 - 09.Ağu.2019
  16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 15.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 17.Ağu.2019
  2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 17.Ağu.2019
  2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  emmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 20.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ağu.2019 - 23.Ağu.2019
  Temmuz 2019 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

TCMB Döviz Kurları 20.07.2019

 • Dolar Alış5,6316
 • Dolar Satış5,6417
 • Euro Alış6,3340
 • Euro Satış6,3454
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Haziran) % 0,03 % 15,72
 • ÜFE (Haziran) % 0,09 % 25,04