Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Vergi Kanunları Kitabı 2021

  Konusunda uzman mevzuat ekibimizin her gün kontrol edilerek güncellediği Vergi Kanunları Kitabını hemen sipariş verin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Ağu.2021 - 10.Ağu.2021
  16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 10.Ağu.2021
  16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve ÖiÖdemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 16.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 17.Ağu.2021
  2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 17.Ağu.2021
  2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 20.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 24.Ağu.2021
  1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 25.Ağu.2021
  1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 26.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı ÖiÖdenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 26.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 26.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Ağu.2021 - 31.Ağu.2021
  SGK Primlerinin Ödenmesi
 • 01.Eyl.2021 - 09.Eyl.2021
  16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 10.Eyl.2021
  16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 15.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 20.Eyl.2021
  Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Eyl.2021 - 24.Eyl.2021
  1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

TCMB Döviz Kurları 05.08.2021

 • Dolar Alış8,4193
 • Dolar Satış8,4344
 • Euro Alış9,9891
 • Euro Satış10,0071
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Temmuz) % 1,80 % 18,95
 • ÜFE (Temmuz) % 2,46 % 44,92