Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Gümrük Mevzuatı Kitabı

  Uzmanların, meslek sınavlarına hazırlananların en çok ihtiyaç duyduğu, sıklıkla kullandığı Gümrük Mevzuatı konularını içeren son değişikliklerle güncellenmiş (*) referans kitap.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında)
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında)
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  SGK Primlerinin Ödenmesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 01.Mar.2021
  Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Mar.2021 - 09.Mar.2021
  16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 10.Mar.2021
  16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 15.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 22.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 24.Mar.2021
  1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 25.Mar.2021
  1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 26.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 26.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 26.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  SGK Primlerinin Ödenmesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Mar.2021 - 31.Mar.2021
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01.Nis.2021 - 09.Nis.2021
  16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01.Nis.2021 - 12.Nis.2021
  16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Nis.2021 - 15.Nis.2021
  Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

TCMB Döviz Kurları 27.02.2021

 • Dolar Alış7,3708
 • Dolar Satış7,3841
 • Euro Alış8,9420
 • Euro Satış8,9581
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (Ocak) % 1,68 % 14,97
 • ÜFE (Ocak) % 2,66 % 26,16