Haberler

Adet: 438

19 Ekim 2021

Tekerrürün Sorunları Çözüldü Mü?


Geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilen 7338 sayılı Kanun’la, Vergi Usul Kanunu’nun 339. maddesinde düzenlenen ve vergi kabahatleri ile ilgili olarak uygulaması çok sorunlu “tekerrür” müessesesi yeniden düzenlendi. Düzenleme sorunları giderme açısından başarılı mı, değil mi? Önce düzenlemeyi irdeleyelim, sonra da sorumuzu cevaplayalım.
15 Ekim 2021

Taşınmazların Varlık Barışı Kapsamında Kayda Alınması


Yurt dışında bulunan taşınmazlar için varlık barışından yararlanılamazken, yurt içindeki taşınmazlar varlık barışı kapsamında bildirime konu edilebilir. Mevcut varlık barışı uygulamasında, bildirilen varlıkların bildirim değerleri üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi öngörülmediğinden, taşınmazlar için de bildirimin vergi maliyeti yoktur.
13 Ekim 2021

Yeniden Değerleme


Yeniden değerleme müessesesi vergi mevzuatına ilk defa Vergi Usul Kanunu’na 1963 yılında 205 sayılı Kanun’la eklenen geçici 11. maddeyle girdi. Madde daha sonra mükerrer 298. maddeye taşındı ve uzun süre uygulama alanı buldu. Yeniden değerlemenin yerini enflasyon düzeltmesi aldı ve bu düzenleme 2003 ve 2004 yıllarında uygulandı. Maddede yapılan düzenleme çerçevesinde enflasyon düzeltmesi koşulları bir daha oluşmadığı için, 2018 yılına kadar varlıkların yeniden değerlemesi söz konusu olmadı.
13 Ekim 2021

Gelir Vergisinde Beyan Esasından Hızla Uzaklaşıyoruz


Hazine ve Maliye Bakanlığı sanırım kapsamlı bir gelir vergisi reformundan ve bugüne kadar savunduğu ana ilkelerden vazgeçmiş görünüyor.
11 Ekim 2021

Vergi Paketinin Etkisi Nasıl Olacak?


Geçen haftaki yazımda Meclis’in açılmasıyla birlikte sevk edilen ve çeşitli vergisel düzenlemeleri içeren Vergi Paketinin içeriği hakkında bilgi vermiştim. Söz konusu yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda küçük düzeltmelerle kabul edildi. Teklifin Genel Kurul’da görüşülüp kabul edilmesi büyük bir ihtimalle bu hafta tamamlanacaktır.
11 Ekim 2021

Örtülü Sermaye - Örtülü Kazanç


Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12/1 maddesi uyarınca “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.”
07 Ekim 2021

Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin Vergilenmesinde Kolaylık Sağlayacak Yeni Düzenleme


Sosyal Medyadan Sağlanan Gelirlerin Vergilenmesinde Kolaylık Sağlayacak Yeni Düzenleme
07 Ekim 2021

Fenomenlere Yüzde 15 Stopaj İçin Yasa Teklifi


Sosyal medya platformları üzerinden elde edilen, gelirleri 650 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek.
06 Ekim 2021

Yabancılara Taşınmaz Satışında Yeni "Değerleme Raporu Uygulama Standardı" Sıkıntı Yarattı


Bu düzenleme çok sorunlu bir mesaj veriyor. İstanbul'daki işlemler için Ankara'dan değerleme kuruluşu tayin edildiği söyleniyor!
04 Ekim 2021

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliği Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Ediliyor


Mükelleflerin başka faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ya da iradının olması bu istisnadan yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek.
01 Ekim 2021

''İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Yayımlanmıştır.


1.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de ''İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' yayımlanmıştır.
01 Ekim 2021

TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği İle İlgili Karşılaştırma Tablosu Sisteme Eklenmiştir.


27.9.2021 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de ''Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'' yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
01 Ekim 2021

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4560) Yayımlanmıştır.


1.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de ''İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4560)'' yayımlanmıştır.
01 Ekim 2021

Tevkifat Oranlarında Süre Uzatımı


1.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)" yayımlanmıştır.
01 Ekim 2021

Veraset ve İntikal Vergisinde Gecikme Faizi Olmaz!


Danıştay 7. Dairesi hatalı kararından 5 yıl sonra dönmüş bulunuyor..
30 Eylül 2021

Kişiselleştirilmiş Mevzuat Değişiklikleri Bildirimi MEVBANK’ta


Kişiselleştirilmiş Mevzuat Değişiklikleri Bildirimi MEVBANK’ta
30 Eylül 2021

Covıd-19 Pcr Test Sonucu Ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı.


28 Eylül 2021

Emlak Vergisi Değerlerini Belirleyen Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz Yolları 2022-2023-2024-2025


Yerel yönetimlerin en önemli vergi kaynaklarından biri olan emlak vergisinin toplanması sürecinde takdir komisyonu kararları oldukça önemli bir idari tasarruf olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Usul Kanunu uyarınca her dört yılda bir asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin takdir komisyonu kararları ile tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen birim değerler, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca vergi değerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 2021 yılı, bina, arsa ve araziler için 2022-2023-2024-2025 yıllarına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır.
21 Eylül 2021

İstifa Eden İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?


İstifa ederek iş sözleşmesini fesheden işçi feshin geçersizliği ve işe iade isteminde bulunamaz. İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. Ancak işverenin işçiyi istifaya zorlaması bu kuralın istisnası niteliğindedir. İşverenin işçiyi istifaya zorladığı her durumda işçinin işe iade davası açması mümkündür.
18 Eylül 2021

Gelir Vergisi Matrah Artırımınızı Gözden Geçirmeniz Gerekebilir


Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Eylül tarihinde internet sitesinde yayınladığı rehberde, tüm gelir unsurları itibariyle koruma sağlayan gelir vergisi matrah artırımının nasıl olması gerektiğini, vermiş olduğu çok sayıda örnekle netleştirdi. Matrah ve vergi artırımında sona yaklaştığımız bugünlerde, gelir vergisi matrah artırımınızı yayınlanan rehbere göre doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmenizde yarar var. Diğer taraftan, henüz gelir vergisi matrah artırımında bulunmamış iseniz, yayınlanan rehberle bazı belirsizliklerin giderilmesi sizi matrah artırmaya yöneltebilir.