Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

01 Nisan 2020

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31086 R.G. Tarihi: 1.4.2020 İçişleri Bakanlığından: EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
01 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği


1.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31086 R.G. Tarihi: 1.4.2020 Ticaret Bakanlığından: TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
01 Nisan 2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31086 R.G. Tarihi: 1.4.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
01 Nisan 2020

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31086 R.G. Tarihi: 1.4.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
01 Nisan 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31086 R.G. Tarihi: 1.4.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLA ...
31 Mart 2020

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)


31.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31085 R.G. Tarihi: 31.3.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 398) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla ...
31 Mart 2020

KDV Sirküleri/68 (Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması)


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 31.3.2020 tarihli Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması hakkında Sirküler yayınlanmıştır.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/68 Konusu: Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Tesl ...
30 Mart 2020

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)


30.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair 2326 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31084 R.G. Tarihi: 30.3.2020 Karar Sayısı: 2326 Karar Tarihi: 29.3.2020 Ekli "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilec ...
30 Mart 2020

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)


30.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31084 R.G. Tarihi: 30.3.2020 Karar Sayısı: 2325 Karar Tarihi: 29.3.2020 Ekli "Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine îlişktıı Kararda Değişiklik Yapılmasın ...
29 Mart 2020

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)


29.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31083 R.G. Tarihi: 29.3.2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SA ...