Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

26 Ocak 2021

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
26 Ocak 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/8)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
26 Ocak 2021

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 – 22/8/20 ...
26 Ocak 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
26 Ocak 2021

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
26 Ocak 2021

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
26 Ocak 2021

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
26 Ocak 2021

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)


26.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmesidir.
R.Gazete No: 31376 R.G. Tarihi: 26.1.2021 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ 1 (TEBLİĞ NO: 2021/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu ...
25 Ocak 2021

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)


25.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31375 R.G. Tarihi: 25.1.2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİ ...
25 Ocak 2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)


25.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31375 R.G. Tarihi: 25.1.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ ...