Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Mayıs 2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)


27.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31137 R.G. Tarihi: 27.5.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311) BİRİNCİ BÖLÜM ...
27 Mayıs 2020

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2575)


27.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokolün Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2575) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31137 R.G. Tarihi: 27.5.2020 Karar Sayısı: 2575 Karar Tarihi: 26.5.2020 "Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 201 ...
27 Mayıs 2020

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)


27.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31137 R.G. Tarihi: 27.5.2020 ...
27 Mayıs 2020

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)


27.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2573) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31137 R.G. Tarihi: 27.5.2020 Karar Sayısı: 2573 ...
27 Mayıs 2020

İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2572)


27.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2572) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31137 R.G. Tarihi: 27.5.2020 Karar Sayısı: 2572 Karar Tarihi: 26.5.2020 Ekli "İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı ...
24 Mayıs 2020

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)


24.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2569) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31136 R.G. Tarihi: 24.5.2020 Karar Sayısı: 2569 Karar Tarihi: 23.5.2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ...
24 Mayıs 2020

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesindeki BSMV Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değ. Yapılması Hk. Karar (Karar Sayısı: 2568)


24.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31136 R.G. Tarihi: 24.5.2020 Karar Sayısı: 2568 Karar Tarihi: 23.5.2020 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve s ...
23 Mayıs 2020

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2566)


23.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31135 R.G. Tarihi: 23.5.2020 Karar Sayısı: 2566 Karar Tarihi: 22.5.2020 Ekli "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkınd ...
23 Mayıs 2020

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31135 R.G. Tarihi: 23.5.2020 Millî Savunma Bakanlığından: SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
23 Mayıs 2020

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 6/11/2001 tarihli ve 24575 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31135 R.G. Tarihi: 23.5.2020 Milli Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULUNUN ÇALI ...