Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

10 Aralık 2018

Kanun No. 7153 (Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


10.12.2018 tarihli Resmi Gazete ile 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30621 R.G. Tarihi: 10.12.2018 Kanun No. 7153 Kabul Tarihi: 29.11.2018 MADDE ...
10 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433)R.Gazete No: 30621 R.G. Tarihi: 10.12.2018 Karar Sayısı: 433 Karar Tarihi: 9.12.2018 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayı ...
08 Aralık 2018

Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: RESMİ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
08 Aralık 2018

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de 2017/5 E. ve 2018/7 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2017/5 KARAR NO: ...
08 Aralık 2018

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
08 Aralık 2018

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Aralık 2018

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankasının 10668/20267 sayılı İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.'Nin Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT S İSTEMİ İŞL ...
08 Aralık 2018

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/51)


8.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30619 R.G. Tarihi: 8.12.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA ...
07 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 416 Karar Tarihi: 6.12.2018 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir. Ekli ...
07 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 415 Karar Tarihi: 6.12.2018 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konul ...