֖nemli Bilgiler

Adet: 7

27 Aralık 2019

Asgari Ücret


ASGARİ ÜCRET (2020) (27.12.2019 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 'na göre) ...
27 Aralık 2019

Fiş Düzenleme Sınırı


Yıllar Fatura Verme Mecburiyeti (Fiş Düzenleme Sınırı) 2020 1.400 TL (510 No.lu G: Tebliğ 2019 1200 TL ( 504 No.lu G. Tebliğ ...
27 Aralık 2019

Gelir Vergisi Tarifesi


2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ* 22.000 TL'ye kadar %15 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20 120.000 TL'ni ...
06 Ocak 2020

Kıdem Tazminatı Tavanı


KIDEM TAZMİNATI TAVANI ...
27 Aralık 2019

Sigorta Primine Esas Kazanç


SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ...
01 Ocak 2019

SGK Prim Oranları


1.9.2013'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden) A 1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR ...
10 Haziran 2003

Yıllık Ücretli İzin Süreleri


ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ Hizmet süresi; a) 1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl 14 iş günü ...