Akademi

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME VE UYGULAMA EĞİTİMİ

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME VE UYGULAMA EĞİTİMİ ONLİNE

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşun hammaddeden, nihai ürünün müşteriye sunulmasına kadar olan süreç içerisindeki çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere yönelik önlemlerin alınarak çevresel etkinin en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim standardıdır.

Gerçekleştirecek olduğumuz bu online canlı eğitimimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini, temel kavramları ve firmalara getirmiş olduğu avantajları vurgulayarak katılımcılarımızın konu ile ilgili bilgilerini tazelemeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Eğitimimizde teorik bölüm sınırlı tutularak en çok sorun yaşanan konularla ilgili örnek uygulamalar ve örnek dokümanlar üzerinden anlatım yapılarak katılımcılarımızın konuyla ilgili kendilerini eksik gördükleri noktalarda destek olmayı amaçlamaktayız.

Online ortamda canlı olarak gerçekleştireceğimiz eğitimimizde katılımcılarımız sorularını yazılı ve sözlü olarak sorabilecekler ve eğitim sırasında bu sorularına cevap alabilecekler.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

BÖLÜM: ISO 14001: 2015 ÇYS bilgilendirme ve şartlarının anlaşılması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartlarının Anlaşılması

BÖLÜM: Sistem Şartları İçin Uygulamalı Çalışma 

Kapsam

Atıf Yapılan Standartlar ve Dokümanlar (El Kitabı örneği)

Kuruluşun bağlamının anlaşılması (Kuruluşun Bağlamı Prosedürü)

Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi (ÇYS Prosedürü)

Liderlik ve Taahhüt

Çevre Politikası

Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar

Çevre Boyut ve Etki Değerlendirmesi ve Yaşam Döngüsü

Yasal ve Diğer Şartlara Uyumun Değerlendirilmesi

Çevre Amaçları ve Amaçlara Erişim İçin Planlama

Kaynaklar, Yetkinlik ve Farkındalık

İletişim

Doküman Oluşturma, Güncelleme ve Bilginin Kontrolü

Operasyonel Planlama ve Kontrol (Faaliyet Planlama ve Kontrol Prosedürü)

Acil Durumlar

İzleme, Ölçme, Analiz ve Performansın Değerlendirilmesi

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Çevresel Değişikliklerin Yönetimi

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.

 

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

EĞİTİMCİ

Kenan Polat

Kenan Polat

1978 Ankara doğumlu olan Kenan Polat, 2000 yılında Çevre Mühendisliği fakültesinden mezun olmuştur. 2001-2002 yılları arasında Marshall Boya (Akzo Nobel), 2003-2004 yılları arasında Toprakçıoğlu Holding (Safran ve Aysan Yaş ve Toz Boya tesisleri) şirketlerinde İş Güvenliği ve Çevre Mühendisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2004-2015 yılları arasında Nippon-Filli Boya, 2015-2017 yılları arasında İtalyan Cementır Holding şirketlerinde Sağlık Güvenlik ve Çevre Yöneticisi olarak, 2017-2019 yılları arasında Sedef Shipbulding şirketinde HSE-Q Manager olarak görev almıştır. İSG ve Çevre konularında farklı sektörlerde tecrübeye sahip olan Kenan Polat, bu deneyimini kurumsal firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek aktarmaktadır.

Çevre mühendisleri, çevre görevlileri, süreç liderleri, üretim birim yöneticileri, kuruluş içi denetçiler, çevre danışmanlık firması yöneticileri ve çalışanları.

• Yönetim Sistemleri Eğitimleri / Yönetim Sistemleri Sertifika Programları • çevre yönetim sistemi • İstanbul • Eğitimi • iso 14001 eğitim • çevre mevzuatı eğitimi • Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi İstanbul • Yönetim Sistemleri Mevzuatı • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi • Online Eğitimler

  • Kenan Polat

E-BÜLTEN