Akademi

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI EĞİTİMİ

20 Aralık 2023

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI EĞİTİMİ ONLİNE

Kentsel dönüşümün önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün lokomotifi olacağı ön görülmektedir. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması ve ülkemizdeki yapı stoğunun çok büyük bölümü 2000 yılı öncesi, yani deprem yönetmeliğinden önce yapılmasından dolayı yapıların büyük bölümü risk taşımaktadır. Dolayısıyla yaşanabilecek deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için riskli yapıların deprem yönetmeliğine uygun olarak tekrar inşaa edilmesi gerekmektedir.

2012 yılında çıkartılan 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" adlı kanun kentsel dönüşümü çerçevesini oluşturmaktadır. Aynı zamanda 8 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile kentsel dönüşüm yasası tekrar gündeme gelmiş, kararnamede belirtilen rezerv alan tanımlaması bir belirsizliğe neden olurken "mülkiyet hakkı" kavramını tekrar gündeme getirmiştir.

Gerçekleştirecek olduğumuz online eğitimimizde son yayınlanan kararname ile birlikte Kentsel Dönüşüm Mevzuatı'nı inceleyeceğiz ve katılımcılarımızın konuyla ilgili sorularını cevaplandıracağız.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

  -RİSKLİ YAPI

  -Riskli Yapıların Tespiti

  -Tespite Konu Edilebilecek Binalar

  -Tespit İsteyebilecek Kişiler ve Kiracıların Durumu

  -Riskli Yapı Tespitine İtiraz

  -İtirazın İncelenmesi

  -Kanun Yolları

  -Riskli Yapı Kararının İptali Davası

  -Yeniden Rapor Düzenlenmesini Gerektiren Durumlar

-RİSKLİ YAPILARDA YIKIM VE TAHLİYE

  -Riskli Yapıların Yıktırılması

  -Riskli Yapıların Tahliye Edilmesi

  -Riskli Yapılarda Güçlendirme İmkânı

-RİSKLİ ALAN VE REZERV YAPI ALANI

   -Riskli Alanların Tespiti

   -Rezerv Yapı Alanının Tespiti

   -Riskli Alan İlanı ve Rezerv Yapı Alanı Kararı

   -Riskli Alan İlanına ve Rezerv Yapı Alanına Karşı Kanun Yolu

   -İptal Davası  

   -Riskli Alanda ve Rezerv Yapı Alanında Tahliye İşlemleri

-RESEN UYGULAMA ALANI (6/A MADDESİ)

  -Tespit ve itiraz süreci

  -Uygulamaların Bakanlıkça yapılması

  -Tapuların Hazine adına tescili

 -RİSKLİ YAPILAR VE RİSKLİ ALANLARDA UYGULAMA İŞLEMLERİ

  -Mirasçılık Belgesi Çıkartılması

  -Tapuda Kayıtlı Son Malik Adına İşlem Yapılması

  -Vasi Ve Kayyum Atanması

  -Parsel Birleşmeleri

  -Aynı Parsel Üzerinde Birden Çok Yapı Bulunması

  -Riskli Yapı Ve Alanlarda Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyeti Tesisi İşlemleri

  -Tebligatlar

  -Salt Çoğunlukla Anlaşma Esası

  -Kararın Alınma Şekli

  -Kararın Bildirilmesi

-TAŞINMAZIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ USULLERİ

  -Yeniden Bina Yaptırılması

  -Payların Satışı

  -Kat Karşılığı İnşaat Usulü

  -Hasılat Paylaşımı

-ANLAŞMAYA KATILMAYANLARIN HAKLARI

  -Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerince Hakimin Müdahalesi

  -İdari Yargıda İptal Davası

  -Anayasa Mahkemesi kararı ışığında tazminat talebi

-PAY SATIŞI İŞLEMLERİ

  -Satış Başvurusu

  -Anlaşmaya Katılmayanların Paylarının Satışı

  -Pay Satışı Sonrasındaki İşlemler

  -SINIRLI AYNİ HAK VE ŞERHLER

   -Haciz

   -İpotek

   -İntifa Hakkı

   -Oturma Hakkı

   -Aile Konutu Şerhi

 -KİRA YARDIMLARI

-KREDİ KULLANDIRILMASI

-HARÇ VE VERGİ MUAFİYETLERİ

EĞİTİMCİ

Serkan Çakmaklı

Serkan Çakmaklı

Av.

Serkan Çakmaklı 1981 doğumludur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl İngiltere'de dil eğitimi almıştır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2006 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak çalışmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku konularında uzmanlaşmıştır. 2012 yılından beri kentsel dönüşüm hukuku alanında çalışmaktadır. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinde sektörün önde gelen inşaat firmalarının yanı sıra, riskli yapılarda hem yüklenici hemde kat maliklerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesinde öncülük yapmıştır. Birçok platformda Kentsel Dönüşüm Hukuku eğitimleri vermektedir.

Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, İnşaat, Emlak ve Gayrimenkul Firması Yöneticileri

• Hukuk • Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

  • Eğitim Tarihi: 20 Aralık 2023
  • 10:00 - 16:00
  • Serkan Çakmaklı

950 TL + KDV

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

E-Bültenimizi İnceleyin

x