DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardının amacı; kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktadır.  ISO 50001 Yönetim Sistemi, sera gazı emisyonları ile diğer çevresel etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kuruluşların enerji tüketimini, karbon emisyonlarını ve enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Küresel enerji tüketicilerinin zihniyetini ve krizden krize yaklaşımın ötesine geçerek enerji yönetimini günlük organizasyon uygulamalarına dahil eden sürekli bir iyileştirme çerçevesi oluşturmak için enerjiyi nasıl yönettiklerini değiştirebilir. Standart, sadece bir tesis veya operasyon zamanındaki bir anlık görüntüye değil, enerjinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, kuruluşlar, enerji verimliliği ile ilgili ölçülebilir sonuçlarla, verilerin desteklediği sürekli enerji iyileştirmesine odaklanmaktadır.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin Sağladığı Faydalar:

 • Enerji akışının sürekli izlenebilir hale getirilmesi

 • Enerji maliyetlerinin azaltılması

 • Enerji akışında şeffaflığın sağlanması

 • Çalışanların farkındalığının artırılması

 • Veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi

 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması

 • Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması

 • İşletme imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması

 • Vergi avantajları sağlaması

 • Enerji temininde güvenli bir sistem geliştirilmesi

 • İşletmenin resmi “Enerji Yönetim Politikası”nın oluşturulması

 • Kalite Yönetimi veya Çevre Yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon

Yasal Zorunluluklar:

Kamu Binaları: 10.000 m2 üzeri kapalı inşaat alanı veya 250 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan kamu binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak / hizmeti almak ve 10 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

Ticari Hizmet Binaları: 20.000 m2 üzeri kapalı inşaat alanı veya 500 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan ticari ve hizmet binaları Enerji Yöneticisi bulundurmak / hizmeti almak ve 4 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

Endüstriyel İşletmeler: 1.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler Enerji Yöneticisi bulundurmak yükümlülüğündedir. Ayrıca 5.000 TEP üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler 4 yılda bir Detaylı Enerji Etüdü yaptırmak yükümlülüğündedir.

28097 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde belirtilen, Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına, ticari ve hizmet binaları ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgelerine ve endüstriyel işletmelere (1000 TEP üstü yerlere) en geç 2023 yılının sonuna kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu getirildi.

 

Lebib Yalkın Danışmanlık olarak ISO 50001:2018 kurulum sürecinde uzman danışman ekibimiz ile firmanızın sektörüne ve enerji tüketim kapasitesine göre uygun çalışma planını çıkartarak en kısa sürede ISO 50001 standardına sahip olabilmeniz için destek olabiliriz. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili danışmanlık talepleriniz ve tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yarım Asırlık Tecrübe

1953’den bu yana iş dünyasına olan desteğimizi sürdürüyoruz ve tecrübemizi işimize yansıtıyoruz.

Uzman Kadro

Farklı uzmanlık alanlarındaki tecrübeli ekibimiz, sizin için en ekonomik ve en etkin çözümü geliştirecek.

Ölçülebilir Başarı

Düzenli olarak yapılan raporlama hizmeti ile tüm süreçleri takip edebileceksiniz ve gelişimi göreceksiniz.

Periyodik Toplantılar

Projeyi firmanızdaki iş birimiyle koordineli olarak yürütüyoruz.

Kurumlara
Özel Danışmanlık

Kurumunuzun ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve size en uygun çözümün sunulması için bizimle iletişime geçin, birlikte sizin için en uygun projeyi oluşturalım.

MÜŞTERİLERİMİZ

E-Bültenimizi İnceleyin

x