DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için 2019 yılında duyurduğu bir programdır. Paris İklim Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Paris Anlaşması, kabulünün üzerinden 1 yıl geçmeden yürürlüğe giren ilk küresel anlaşmadır.
Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefleyen bir stratejisi olarak öne çıkıyor.
Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim kapsamı altında tüm Yeşil Mutabakat Süreçlerinizi öğrenebilir ve çalışmalarınızı başlatabilirsiniz.

Lebib Yalkın Yeşil Mutabakat Danışmanlığının Amaçları Nelerdir?

Yeşil Mutabakat Danışmanlığının amaçları şunlardır:
1.    İklim Değişikliğiyle Mücadele: Yeşil Mutabakat, Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmasını hedeflemektedir. 
2.    Sürdürülebilir Ulaşım: Yeşil Mutabakat, sürdürülebilir ulaşım hedefleri belirleyerek, yüksek karbon salınımı yapan ulaşım sektörünün dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.LY Danışmanlık
3.    Temiz Enerji: Yeşil Mutabakat, temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim ile Karbon Ayak izi ve Su ayak izi süreçlerini öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.
4.    Sıfır Atık: Yeşil Mutabakat, sıfır atık hedefiyle, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atık miktarının azaltılmasını hedefliyor. Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim kapsamında bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilir ve konular hakkında destek alabilirsiniz.
5.    Doğal Yaşam: Yeşil Mutabakat, biyolojik çeşitlilik kaybını önlemeyi, doğal yaşamı korumayı ve restore etmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, insanların bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerini sağlayacak şekilde doğal kaynakları kullanma yöntemidir. Bu yaklaşım, doğal kaynakların tükenmesini ve insan faaliyetlerinin doğal çevreye zarar vermesini önlemeyi amaçlamaktadır. Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim Yeşil Mutabakatın her süreçlerinde olduğu gibi Sürdürülebilirlik alanında da döneminden önce çalışmalar yapmış ve yetkililiğini arttırmıştır.
Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim Sürdürülebilirlik konusunu, üç boyutta ele alınır:
1.    Ekonomik Sürdürülebilirlik: Bir ekonomik faaliyetin sürdürülebilir olması, gelecekte de aynı şekilde devam edebilmesini sağlamak demektir. Bu amaçla, kaynakların doğru kullanımı, atıkların azaltılması, yenilenebilir kaynakların kullanımı ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlanması gibi faaliyetler önemlidir.
2.    Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal sürdürülebilirlik, insanların ihtiyaçlarının karşılanması, insan haklarının korunması, eşitlik, adalet ve toplumsal uyum gibi sosyal konulara odaklanır. Bu yaklaşım, toplumun refahını ve sağlığını korumayı amaçlar.
3.    Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konulara odaklanır. 

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumayı ve insan faaliyetlerinin doğal çevreye zarar vermesini önlemeyi amaçlar. Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik süreçlerinde önemli bir etken olacaksınız. Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim ile süreçlerinizi doğru şekilde yürüteceksiniz. 
Bu yaklaşımın önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı artmaktadır:  
1.    Doğal Kaynakların Tükenmesini Önlemek: Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tükenmesini önlemek için doğru kullanımını ve atıkların azaltılmasını hedefler.
2.    İklim Değişikliğiyle Mücadele Etmek: Sürdürülebilirlik, iklim değişikliğinin önlenmesi veya en aza indirilmesi için çalışmalar yapar.
3.    Toplumun Refahını Artırmak: Sürdürülebilirlik, toplumun refahını ve sağlığını korumayı amaçlar.
4.    Gelecekteki Nesiller İçin Kaynakların Korunması: Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin de doğal kaynaklardan faydalanabilmeleri için kaynakların korunmasını hedefler.

Lebib Yalkın Danışmanlık ile Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik

Lebib Yalkın Danışmanlık ve Eğitim ile Tüm Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik süreçleri için ihtiyacınız olan bilgiye ulaşacaksınız. Tüm süreçlere hakim olacak ve gerekli uygulamaları yapabileceksiniz. Tüm eğitim içeriklerini ve kısa, orta ve uzun vadede danışmanlık hizmetlerini inceleyebilirsiniz.

Yarım Asırlık Tecrübe

1953’den bu yana iş dünyasına olan desteğimizi sürdürüyoruz ve tecrübemizi işimize yansıtıyoruz.

Uzman Kadro

Farklı uzmanlık alanlarındaki tecrübeli ekibimiz, sizin için en ekonomik ve en etkin çözümü geliştirecek.

Ölçülebilir Başarı

Düzenli olarak yapılan raporlama hizmeti ile tüm süreçleri takip edebileceksiniz ve gelişimi göreceksiniz.

Periyodik Toplantılar

Projeyi firmanızdaki iş birimiyle koordineli olarak yürütüyoruz.

Kurumlara
Özel Danışmanlık

Kurumunuzun ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve size en uygun çözümün sunulması için bizimle iletişime geçin, birlikte sizin için en uygun projeyi oluşturalım.

MÜŞTERİLERİMİZ

E-Bültenimizi İnceleyin

x